(0592) 613010

Norg , Roden , Leek

administratie@praktijkderoef.nl
contact
contact

COPD

Therapie en de long

Fysiotherapie vormt tegenwoordig een essentieel onderdeel van een groot aantal behandelingen van longaandoeningen waaronder COPD en astma. Wie ontdekt wat er voor een normale ademhaling allemaal nodig is begrijpt direct dat in geval van een longaandoening een fysiotherapeut een belangrijke ondersteunende rol kan spelen. Daarom een stukje over het functioneren van de long.

Het uiteindelijke doel van de ademhaling is uitwisseling van gassen: enerzijds moet zuurstof als brandstof voor lichaamsprocessen worden opgenomen en anderzijds koolzuurgas als rest en afval gas worden uitgeblazen. Dit wordt bewerkstelligd door de zogenaamde adempomp: het geheel van borstkas (thorax), spieren, zenuwbanen en long die er gecoördineerd voor zorgen dat men elke minuut 10-12 keer ademt. Spieren vormen een essentieel onderdeel van deze keten: zonder spierkracht geen ademhaling. De belangrijkste spier is het middenrif (diafragma), die als een spierplaat tussen de borstholte en buikholte ligt en als een zuiger de long kan laten ontplooien bij elke inademing. Spieren van de romp naar de hals, armen en buik dragen verder in belangrijke mate bij aan een goede werking van de pomp. De borstkas is stug en beschermd de long tegen invloeden van buitenaf. De long zelf is elastisch en heeft, net als een ballon, de neiging samen te vallen. Zenuwen zorgen via een nauwkeurig werkend (electrisch) netwerk voor een adequate afstemming van functies op elkaar zodat een optimale ademhaling ontstaat. Tot slot kan ons bewustzijn gedeeltelijk invloed uitoefenen op de ademhaling hoewel het merendeel automatisch en onafhankelijk functioneert.

Ontstaat er een ziekte van een van de bovenbeschreven componenten dan heeft dat direct gevolgen voor ademhaling en de uitwisseling van de gassen zuurstof en kooldioxide waardoor het functioneren direct wordt bedreigt. Als een van de onderdelen minder goed werkt moet de rest trachten dit te compenseren. Bestaat er bijvoorbeeld een ernstige longaandoening dan wordt het beroep op de ademhalingsspieren almaar groter. De inspanningscapaciteit neemt af en het wordt moeilijker overtollig slijm op te hoesten. Er ontstaat angst en onzekerheid als vanzelfsprekende dingen niet meer gaan zoals voorheen wat vaak leidt tot een gewijzigd ademhalingspatroon.

De speciaal daartoe opgeleide long fysiotherapeut kan u helpen om te leren gaan met de ontstane beperking. Door training op het juiste niveau wordt aan spierkracht en conditie gewerkt. Met behulp van specifieke technieken wordt het makkelijker slijm op te geven en bij kortademigheid de ademhaling te controleren. Bij afname van capaciteit wordt ook aandacht besteed aan temporiseren en de weg naar acceptatie.

Download folder COPD