Psychosomatische klachten

Veel en langdurige stress veroorzaakt klachten, zowel psychisch als lichamelijk. Veel en langdurige stress kan ontstaan door een hoge werkdruk of juist werkloosheid, een ingrijpende gebeurtenis, problemen thuis of een conflict. De psychosomatisch oefentherapeut helpt je om stress beter te hanteren.

In ons dagelijks leven hebben we allemaal met stress te maken. Een beetje spanning kan geen kwaad, dat is zelfs gezond: we hebben spanning nodig om goed te kunnen presteren en onszelf te motiveren. Spanning wordt pas ongezond als er geen of onvoldoende afwisseling is met momenten van ontspanning en herstel.

Stress moet dus ‘aan’ en ‘uit’ kunnen. Want als de spanning te hoog oploopt en te lang aanhoudt, wordt de stress chronisch. Je lichaam en geest kunnen zich dan onvoldoende herstellen, met klachten en verminderde prestaties tot gevolg. Hoe meer je uit balans raakt en je (veer)kracht verliest, hoe meer signalen van stress je ervaart. Ook de manier waarop je met problemen omgaat, speelt een rol bij het ontstaan van psychosomatische klachten.

Wat zijn psychosomatische klachten?

Overbelasting door stress kan op verschillende manieren uiten. Bijvoorbeeld psychisch, door verminderde concentratie, prikkelbaarheid (een ‘kort lontje’), piekeren of slaapproblemen. Maar ook lichamelijk, in de vorm van vermoeidheid, hoofdpijn, spierspanningsklachten en ademhalingsproblemen zoals hyperventilatie. Psychosomatische klachten duiden op een combinatie van psychische en lichamelijke klachten.

Ook SOLK (Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten) valt onder de noemer psychosomatische klachten. SOLK betreft lichamelijke klachten die langer dan enkele weken duren, waarbij grondig medisch onderzoek geen duidelijke lichamelijke (somatische) oorzaak aan het licht heeft gebracht.

Hoe helpt de psychosomatisch oefentherapeut jou?

Mensen met psychosomatische klachten vallen vaak tussen wal en schip, vooral als er sprake van gemengde problematiek: lichamelijke en psychosociaal. Een totaalaanpak (integrale aanpak) maakt de psychosomatisch oefentherapeut bij uitstek geschikt om deze klachten te behandelen. De oefentherapeut behandelt zowel de lichamelijke als de psychische klachten of symptomen, dus het geheel.

Psychosomatische oefentherapie reikt je nieuwe mogelijkheden aan om je klacht, je leven en je gezondheid positief te beïnvloeden. De behandeling richt zich op herstel van het verstoorde evenwicht tussen spanning en ontspanning (psychisch als lichamelijk) en de versterking van je persoonlijke kracht en kwaliteit. Samen met de therapeut ga je op zoek naar de oorzaak van je klacht(en).

Verder bestaat de behandeling uit gesprekstherapie, waardoor je meer inzicht krijgt in je gedachten, emoties en handelen. Je leert stress anders te benaderen en beter te hanteren. Het laatste onderdeel van de behandeling bestaat uit therapeutische lichaamswerk; door middel van aandachtstraining, ontspannings-, adem- en expressieoefeningen kom je weer tot rust, in balans en in je kracht.

Wanneer ga je naar de psychosomatisch oefentherapeut?

De oefentherapeut kan je helpen bij psychosomatische klachten en symptomen als: