(0592) 613010

Norg , Roden , Leek

administratie@praktijkderoef.nl
contact
contact

Corona nieuws

Praktijk de ROEF blijft open!!!!

Afgelopen week hebben we hard gewerkt aan creatieve oplossingen om ons werk te kunnen blijven uitvoeren.

Wij doen niets liever dan zorg verlenen alleen zullen we ons ook nu aan bepaalde spelregels moeten houden.

Het  Ministerie van Volksgezondheid is hier heel duidelijk over.

Wij vallen onder de paramedische zorg, die veelal noodzakelijk is. De meest optimale behandeling vindt veelal fysiek plaats, maar dat is gezien de omstandigheden op dit moment in veel gevallen niet wenselijk.

Het heeft de absolute prioriteit bij de zorg voor alle patiënten, maar met name bij de ouderen en de patiënten met een kwetsbare gezondheid, risico’s op besmetting zoveel als mogelijk te beperken naar advies van het RIVM . Daarnaast is het volgen van een strak hygiene protocol noodzaak en het maken van keuzes, welke patiënten wij wel en welke wij niet op  de praktijk kunnen ontvangen.

Hiervoor hanteren wij de volgende spelregels:

1. U ben alleen welkom op de praktijk als u geen last heeft van onderstaande verschijnselen:

a. (neus)verkoudheid

b. hoesten, kuchen of niezen

c. verhoging/koorts

d. keelpijn

e. kortademigheid

2. u behoort niet tot de kwetsbare groep, en heeft geen van bovengenoemde verschijnselen en een face to face behandeling wordt strikt noodzakelijk geacht door uw huisarts:

Dan kunnen wij u in principe behandelen  zoals gebruikelijk.  Als behandelaar zullen wij dan de nodige beschermingsmaatregelen nemen. U kunt ook er zelf voor kiezen gebruik te maken van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Daarnaast hebben wij afgelopen week al succesvol proef gedraaid met beeldconsulten via de veilige communicatieve weg.

Het werkt als volgt. U meldt zich aan via onze website www.praktijkderoef.nl of telefonisch via 0592-613010. Kom niet zonder afspraak naar de praktijk!!!!

We plannen u in voor een beeldconsult. Bij een beeldconsult ziet u ons en wij zien u, mits u beschikt over een computer met een camera, een tablet of een smartphone.  Wij doen net zo als anders een intake en vragen uit wat uw hulpvraag is. Het werkt heel eenvoudig u krijgt 1 mailtje van ons met een link en u hoeft verder niets te downloaden. Voor mensen die niet beschikken over een van bovengenoemde apparaten, bieden we telefonisch ondersteuning.

Afhankelijk van uw hulpvraag stellen we samen met u een oefenprogramma op, helpen u hierbij op afstand, corrigeren en stimuleren waar nodig. U krijgt een duidelijke opdracht mee, waar u mee verder kan en zonodig hebben we de week daarna weer contact om het programma bij te stellen of te checken of u de oefeningen goed uitvoert.

Onze ervaring van de laatste week is, dat dit prima werkt. Veel mensen hebben toch die stok achter de deur om te oefenen, hebben baat bij correctie en zeker nu we met zijn allen veel meer thuis blijven worden veel mensen inactiever of nemen verkeerde houdingen aan.

Wij kunnen op afstand u  stimuleren, uw houding corrigeren, tips en adviezen geven mbt ontspanning en u leren omgaan met deze uitzonderlijke situatie.

Deze beeldconsulten gelden als reguliere zittingen fysiotherapie/oefentherapie en worden net zo vergoed door uw zorgverzekeraar als een zitting op de praktijk zelf.

Meld u snel aan als u thuis een steuntje in de rug nodig hebt. Samen met u kunnen we er voor zorgen dat u geen onnodige klachten oploopt. Ook nu is het belangrijk Valpartijen, blessures en volledige inactiviteit te voorkomen, zodat we de huisartsen en ziekenhuizen niet meer belasten dan nodig in deze voor hun drukke periode. Laten we samen onze verantwoordelijkheid nemen aan onze gezondheid te blijven werken, wij helpen u graag en u helpt ons……

Namens Jos Velema, Rozemarijn Zwartenkot, Marianne Weijman, Lotte Bos Laurien Dijk en Gerlinde Roorda