(0592) 613010

Norg , Roden , Leek

administratie@praktijkderoef.nl
contact
contact

Oefentherapie

Verbeteren van uw houding en bewegingsgewoonten

De oefentherapeut is specialist in het aanleren van gezond beweeggedrag. Wij helpen u graag bij het verbeteren van uw houding en bewegingsgewoonten. Verandering van beweeggedrag (indien mogelijk) is het uitgangspunt van de behandeling.

De behandeling gaat uit van uw dagelijkse activiteiten en mogelijkheden, waar u zelf vaak niet bewust bij stil staat. De oefentherapie maakt u bewust van uw dagelijkse verrichtingen.  Vaak kan u door kleine aanpassingen, leren eenvoudige dingen anders te doen, waardoor u minder klachten ervaart.

De oefentherapie Mensendieck/Cesar is een erkende paramedische behandelmethode, die wordt vergoed vanuit de zorgverzekering. De titel oefentherapeut is wettelijk beschermd. Wij staan ingeschreven en geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.

De oefentherapeut doet eerst een intake en een onderzoek. Zij inventariseert waardoor uw klachten zijn ontstaan, wat uw dagelijkse bezigheden zijn en welke houdingen en bewegingen pijn of klachten veroorzaken.  Daarna wordt er samen met u een behandelplan opgesteld, afhankelijk van uw hulpvraag.

Waar het accent van de behandeling op komt te liggen is voor iedereen anders, daar ieder persoon verschillend is. De behandeling wordt afgestemd op uw persoonlijke situatie. Zowel uw klachten, uw thuissituatie, uw werkomgeving en uw hobby’s komen aan de orde. Er wordt gestreefd naar een blijvende gedragsverandering op het gebied van houding en beweging.

Wij  bieden u een gevarieerd aanbod aan oefeningen, u wordt zich bewust van u eigen specifieke bewegingspatroon en ontdekt op welke punten u uw houding en beweging van veranderen.  Hoe u de belasting op uw lijf kunt verminderen. Tijdens dit proces wordt u door de oefentherapeut begeleid, die u instrueert, corrigeert en stimuleert.  Na afloop van de behandeling bent u in staat het geleerde toe te passen in uw dagelijkse leven.

U bent zelf verantwoordelijk voor de voortgang.  Wij coachen en adviseren u, maar u moet zelf bereid zijn om uw bewegingsgedrag te veranderen. Uw inzet is bepalend voor het succes van de therapie.