Ouderdomsklachten

Ouder worden betekent vaak een afname van uw conditie en een toename van pijntjes en ongemakken. Uw souplesse neemt af en uw evenwichtsgevoel wordt minder, waardoor het risico op vallen toeneemt. Ook uw uithoudingsvermogen gaat bergafwaarts. Dit alles beïnvloedt uw zelfredzaamheid. Daarnaast kunt u aandoeningen krijgen die met ouderdom samenhangen. Denk aan reuma, artrose, hart- en vaatproblemen, incontinentie, diabetes type 2 (ook wel ouderdomsdiabetes of suikerziekte genoemd), osteoporose en de ziekte van Parkinson. Naarmate u minder gaat bewegen, is de kans op (verergering van) dit soort kwalen groot. Door in beweging te blijven, kunt u ouderdomsklachten voorkomen of verminderen. Gespecialiseerde therapie helpt u om op een verantwoorde en natuurlijke manier te bewegen: op uw eigen tempo en binnen uw mogelijkheden. 

Wat is geriatrie-therapie?

Geriatrie is een medisch specialisme gericht op ouderdomsziekten. Geriatrische therapie helpt ouderen die een combinatie van aandoeningen hebben: een verzameling van lichamelijke, psychische en sociale problemen, die het functioneren ernstig belemmeren en de levenskwaliteit aantasten. 

Geriatrische therapie is gericht op preventie, revalidatie en herstel. Door verschillende oefeningen werkt u aan het behoud en de verbetering van: 

Hoe helpt de geriatrie-therapeut u?

In een kennismakingsgesprek (de intake) brengt de geriatrie therapeut uw klachten in kaart. Vervolgens krijgt u verschillende oefeningen om uw uithoudingsvermogen, souplesse en evenwichtsgevoel te verbeteren. Onder begeleiding van uw therapeut breng u uw lichaam in een betere conditie en vermindert u het risico op vallen. 

Het is dus cruciaal dat u blijft bewegen. Maar het is nog belangrijker dat u uw eigen grenzen aanvoelt en in acht neemt. Tijdens de behandeling leert u grenzen en mogelijkheden beter kennen. Uw therapeut geeft u houdingsoefeningen en bewegingsadviezen op maat, zodat ze eenvoudig toepasbaar zijn in uw dagelijks leven. 

Het doel van geriatrische oefentherapie is uw vitaliteit versterken en behouden. Dit kan door structureel gezonder te bewegen bij alle dagelijkse bezigheden. Uw therapeut helpt u om zo optimaal mogelijk te functioneren, niet alleen nu maar ook in de toekomst. Hierdoor kunt u langer zelfredzaam blijven en meer regie houden over uw eigen leven. 

Wanneer gaat u naar de geriatrie-therapeut?

U kunt bij de geriatrie-therapeut terecht met klachten en aandoeningen als: