Groepsles Bewust Bewegen

Elke dinsdagochtend wordt er in Norg een 10.00 uur een groepsles gegeven met vooral aandacht voor houding en bewust bewegen. Er wordt geoefend in een kleine groep, in de spiegelzaal, waarbij de focus vooral ligt op vergroten van lichaamsbewustwording. Houdingen worden zorgvuldig opgebouwd en gecorrigeerd waar nodig, waarbij elke deelnemer steeds wordt uitgenodigd goed te voelen welke spieren gebruikt worden, of de belasting passend is bij je eigen belastbaarheid. De ervaring leert dat mensen in groepslessen graag precies doen wat gevraagd wordt en daarmee nogal eens over hun eigen grenzen heen gaan, zonder zich hiervan bewust te zijn, dit proberen we te voorkomen, waarbij elk individu zijn eigen grenzen leert kennen. De oefeningen worden staande, liggend en zittend op een kruk uitgevoerd, waardoor het vooral een grote groep mensen toegankelijk is.

Bij voldoende belangstelling zal deze groepsles ook aangeboden worden op de maandagen in Roden. De kosten vallen onder Medisch Fitnes, en worden als abonnement in rekening gebracht.

Voor meer inlichtingen of opgave graag bellen op 0592-613010 of mailen naar rozemarijn@praktijkderoef.nl