Tarieven

Bent u goed verzekerd?

Hoe goed bent u verzekerd? Zorg dat ook u goed verzekerd bent voor fysiotherapie en oefentherapie.

Fysiotherapie en oefentherapie in de basisverzekering

Bij bepaalde aandoeningen, waar veel therapie voor nodig is, kunnen volwassenen na de twintigste behandeling in aanmerking komen voor vergoeding uit de basisverzekering. Bij kinderen, tot 18 jaar, met deze aandoeningen worden de eerste negen behandelingen wel uit de basisverzekering vergoed. Verder vallen ze in dezelfde regeling als volwassenen. Kinderen met andere aandoeningen krijgen, als dat medisch noodzakelijk is, maximaal twee maal negen behandelingen per aandoening vergoed. Volwassenen kunnen dus een aandoening hebben die helemaal niet of maar gedeeltelijk wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

Fysiotherapie en oefentherapie in de aanvullende verzekering

Het is dus mogelijk dat u een aandoening hebt die helemaal niet of maar gedeeltelijk wordt vergoed vanuit de basisverzekering. We raden iedereen dan ook aan om een goede aanvullende verzekering af te sluiten, waarin voldoende behandelingen fysiotherapie zijn opgenomen.
Wees zorgvuldig in uw keuze voor een zorgverzekeraar. Er zijn grote verschillen in de manier waarop zorgverzekeraars fysiotherapie en oefentherapie vergoeden in de aanvullende verzekering. Zo geldt er soms een maximum aantal behandelingen, een maximum bedrag of zijn er andere beperkingen.

Bekijk hoe de vergoeding van fysiotherapie en oefentherapie in de polissen van de verschillende zorgverzekeraars is opgenomen of informeer bij uw zorgverzekeraar hoe fysiotherapie of oefentherapie wordt vergoed.

Wanneer u niet verzekerd bent voor fysiotherapie of oefentherapie hanteren wij de volgende tarieven:

 

Tarieven m.i.v. 1-1-2024

  • Medisch fitness 1x per week € 39,35 p.m.
  • Medisch fitness 2x per week € 56,03 p.m.