TOP: Therapeutisch Oncologisch Programma

Wat is TOP?

Eén jaar persoonlijke, deskundige begeleiding met zorg op maat in een veilige omgeving. Individuele- en groepsbegeleiding wordt aangeboden door de huisarts, fysiotherapeut, mindfulness/yogatherapeut én diëtist. Als het nodig is, kunnen andere hulpverleners worden betrokken, zoals psycho-oncologische zorg in samenwerking met het Behouden Huys. Het multidisciplinaire team werkt samen met de patiënt aan verbetering van kwaliteit van leven door optimalisering van een duurzame leefstijl en zelfzorg. 

TOP staat voor Therapeutisch Oncologisch Programma.

TOP is een programma, onder leiding van uw huisarts, voor patiënten die meer dan zes maanden geleden (maar korter dan twee jaar) de diagnose kanker hebben gekregen of in opzet curatief zijn behandeld. Deelnemende patiënten krijgen één jaar persoonlijke én deskundige begeleiding van een team van huisartsen, fysiotherapeuten, psychologische ondersteuning en een diëtist.