Laurien Dijk

Laurien is geregistreerd bij het BIG register met nummer 19926113004

en het centraal kwaliteitsregister voor fysiotherapeuten met nummer 323384