Rozemarijn Zwartenkot

Te bereiken via WhatsApp 0592-612152

Rozemarijn Zwartenkot, afgestudeerd in 1993 als oefentherapeut Mensendieck. Sindsdien als zelfstandig oefentherapeut werkzaam in de eerste lijn.  Sinds 2013 een samenwerkingsverband aangegaan met Jos Velema, samen zijn Jos en ik eindverantwoordelijk voor praktijk de ROEF.

Binnen de ROEF  verzorg ik de oefentherapie samen met Lotte en ben ik mijzelf in toenemende mate gaan richten op de behandeling van ouderen en Chronisch zieken.

Sinds 2010 aangesloten bij het Parkinsonnet, waarin ik grote en betrokken rol heb binnen de gehele gemeente Noordenveld. Veel samenwerking met de diverse ziekenhuizen in de regio, maar ook met andere paramedici in de regio. Oprichter van Netwerkoverleg Noordenveld en veel contact met diverse thuiszorgorganisaties.

Naast de behandeling in de praktijk kom ik veel bij mensen aan huis en heb hiervoor in 2013 een opleiding afgerond als thuiszorg therapeut. Als thuiszorgtherapeut help ik mensen aan huis, de kwaliteit van leven zo hoog mogelijk te houden en zo lang mogelijk te handhaven in de thuissituatie.

Ik bied hulp op gebied van mobiliteit, balans, staan, lopen gebruik van hulpmiddelen en transfers. Voorkomen van valincidenten en het in kaart brengen van de risico’s in de thuissituatie zijn vaak nuttig om de zelfredzaamheid en veiligheid thuis te bevorderen.

Rozemarijn is geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici: 99900878793